mars 5, 2023

Agriculture Example #1 - SWE

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är antibiotikaresistens ett av de största hoten mot den globala hälsan. Men trots den stora risken så hälls massor av antibiotika i vatten och mat till djur – i onödan. Den förebyggande medicineringen gör att man kan slarva med städningen bland djuren, och på så sätt spara på personalkostnader.

"Antibiotika är en billig lösning för att maskera dålig djurhållning" säger Oskar Nilsson som är laboratorieveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt.

image001
Oskar Nilsson, laboratorieveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Gotlands Moving Floors-koncept går verkligen utanför ramarna, i bokstavlig mening. Genom att flytta golvet under djuren transporteras gödseln bort, det blir renare och mindre antibiotika krävs.

Hygien är viktigt för hälsan

Idén föddes när uppfinnaren Tommy Lindvall såg ett tv-reportage från National Geographic om gnuerna som lever i tusental tillsammans utan att bli sjuka, när de rör sig från sitt gödsel på savannen.

Tommy Lindvall insåg att om djuren inte kan röra sig så måste golvet som de bor på röra sig istället.

"Hygien är viktigt för att djuren ska vara friska" säger laboratorieveterinär Oskar Nilsson. Djuruppfödning är ett svenskt paradis. Vi har restriktioner för användningen av medicin för djur, vilket nu även gäller i övriga Europa.

– Och i Sverige behandlar vi normalt bara det djur som är sjukt, i andra länder får hela gruppen medicin för att det är lättare att sprida antibiotic in the food or water.

Det är ganska billiga mediciner, förklarar Oskar Nilsson och påpekar att de flyttbara golven också är bekvämare att leva på än golv med hängrännor.

image002
Svenska veterinärmedicinska anstalten.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram