KONTAKT
KONTAKT

Bakteriologi

Den största fördelen med Moving Floor kan man inte se med blotta ögat. 

Låter det konstigt? Det handlar nämligen om bakterier och hur man med kontinuerlig rengöring och torkning kan undvika bakterietillväxt. 

Hygien är en viktig komponent i hälsa och slutligen i lönsamhet.
Bakteriologi / Bacteriology

Tester

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har vid två tillfällen utfört bakteriologiska tester av liggbås för att se skillnad i bakterietillväxt på olika underlag och i olika rengöringsintervaller.

En experimentell bakteriologisk studie gjordes på olika liggbås för kor i stallmiljö men utan djur. Syftet var att se på överlevnad av mikroorganismer på olika materialytor och rengöringsintervaller. Studien designades för att efterlikna vad som kan hända i ett lösdriftsstall.
Karin Persson Waller, SVA
Moving Floor mat
Mattan förorenas med gödsel och efter 1 timme rengörs mattan automatiskt. Bakterietillväxten på mattan mäts efter 9 timmar och är 0.
PVC mat
Mattan förorenas med gödsel och efter 9 timmar rengörs mattan med manuell skrapning. Bakterietillväxten på mattan mäts direkt efter avskrapning och är 350 000.
Rubber mat
Mattan förorenas med gödsel och efter 9 timmar rengörs mattan med manuell skrapning. Bakterietillväxten på mattan mäts direkt efter avskrapning och är 5 700 000.
0

Bakterietillväxt Moving Floor

350.000

Bakterietillväxt PVC matta

5.700.000

Bakterietillväxt gummimatta

Resultat

I Moving Floor-bås med automatisk avskrapning var båsmattan mycket renare efter simulering av gödselförorening än båsmattan i de två alternativ som sköttes enligt konventionella rutiner med manuell avskrapning oavsett om strö använts eller inte innan gödselförorening. När hela materialet analyserades sågs att underlaget generellt var renare när sågspån användes jämfört med hackad halm eller inget strö. Renheten på båsmattan i Moving Floor-bås var dock likadan oavsett om strö använts eller inte.

Rena liggbås är en viktig förutsättning för att korna ska hålla sig rena vilket i sin tur är bra för djurens välfärd och minskar risken för hasskador samt juverinflammation (mastit) orsakad av miljöbakterier.

Överblicka testerna med infografik

Infografik

Läs hela rapporten från SVA

Rapport

Håll dig uppdaterad

Du kan alltid läsa det senaste om Moving Floor på våran nyhetssida där vi samlar externa artiklar och våra egna blogginlägg. Glöm inte att följa oss på Sociala Medier med! 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram