KONTAKT
KONTAKT

Pressmeddelande

Moving Floor Gotland AB genomför
nyemission med Bjäre Invest och FAM.

Moving Floor utvecklar, tillverkar och säljer patenterade moduler för automatisk rengöring av djurstallar. Systemet syftar till att ge renare och friskare djurbesättningar, med målet att minska klimatavtryck och behov av preventiv antibiotikaanvändning. Bjäre Invest och FAM investerar nu 40 miljoner kronor i Moving Floor i syfte att industrialisera och skala produkterna på den internationella marknaden.
”Vi ser mycket fram emot att vara med på Moving Floors spännande resa. Inom Moving Floor finns en stark innovations- och entreprenörsanda och ett fokus på friskare och mer hållbar djurhållning. Detta stämmer väl överens med Bjäre Invests egna värdegrund och syn på långsiktigt värdeskapande. Vi har själva våra rötter i inom lantbruket och tillsammans med FAM och MovingFloor kan vi nu bidra till förändring och hållbar utveckling inom modern lantbruksverksamhet.”

- Per Gullstrand VD, Bjäre Invest.
”Vi är mycket glada att FAM och Bjäre Invest vill stötta oss i våra ansträngningar att kunna erbjuda lantbruken en möjlighet till en mer cirkulär verksamhet med minskad miljöpåverkan och friskare djurbesättningar. ”

- Peg Söderberg VD, Moving Floor.
Bolaget har för närvarande ett trettiotal patent och mer än hundra kunder spridda i världen. Bolaget rekryterar nu för att kunna utöka sin verksamhet både på Gotland och i Stockholm i linje med den antagna strategin, som bl.a. innebär att verksamhet allokeras till stora kundmarknader som Kina och Brasilien. Vidare kommer en fortsatt forskning på gasutsläpp och antibiotikaanvändning
att genomföras som ett led i en framtida certifiering i linje med EUs direktiv rörande ammoniakutsläpp och antibiotikaanvändning.
Kontaktperson:
Peg Söderberg VD, 
Moving Floor Gotland AB,
peg@movingfloor.se
Moving Floor Gotland AB är ett innovativt cleantech bolag som utvecklar, tillverkar och säljer patenterade moduler för automatisk rengöring av djurstallar. Syftet med teknologin är att bidra till att minska gårdarnas negativa miljöpåverkan och antibiotikaanvändning. Moving Floor leder den internationella utvecklingen av produkter för automatisk renhållning i kraft av sin patenterade teknologi. Moving Floor ägs av familjen Lindvall, FAM, Bjäre Invest och Science Park Gotland Invest.

Vi söker fler medarbetare till vårt team!

ANSÖK IDAG!
FAM logo

FAM

FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna – via ägarbolaget Wallenberg Investments AB.
LÄS MER

Bjäre Invest

Bjäre Invest tar vara på möjligheter med fokus på hållbara och långsiktiga värden.
Våra bolag möter vi med ett aktivt och synligt ägarskap i syfte att utveckla människor, relationer och affärer. Vi verkar med ett helhetsperspektiv för att förstärka drivkraften i de enskilda bolagen.
LÄS MER
Bjäre Invest logo
Science Park Gotland Invest logo

Science Park Gotland Invest

Science Park Gotland Invest vill bidra till att fler gotländska bolag skapas och utvecklas framgångsrikt. Vi investerar därför i bolag med stor potential, i både uppstarts- och tillväxtfas.
LÄS MER

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram