KONTAKT
KONTAKT

The Moving Floor Story

Moving Floor är ett familjeägt och -drivet bolag med säte på Gotland. Här nedan kan du läsa om utvecklingen av konceptet, inspirationen bakom uppfinningarna och hur vi ser på framtiden. Trevlig läsning!
20

Utvecklingsår

25,000

Kalvar uppvuxna på Moving Floor

135

Patent

28

Patenterade länder internationellt

Mooving Floors Historia

Tidslinje

Här är vi stolta över att kunna presentera Mooving Floors händelserika historia.

1995

Utvecklingen av självrengörande golv för gris startar.

1997

Första patentet meddelas.

2002

Framgångsrikt försöksstall på gris.

2003

Självrengörande golv till kalvar startas

2004

Installation av kalvgolv på Sveriges Lantbruksuniversitet.

2006

Jordbruksverket godkänner tekniken.

2008

Moving Floor ställer ut på EuroTier första gången.

2010

Region Invest Gotland går in som delägare.

2012

komplett koncept för “Dairy” startas.

2015

första installation i Kina.

2017

första installation i Kanada.

2018

första installation i Ryssland

2018/2019

Moving Floor för gris lanseras.

2020

Samarbetsavtal skrivs med kinesisk partner.

2021

Energimyndigheten och Jordbruksverket finansierar stort forskningsprojekt på gris.
Tommy Lindvall - the inventor of the self-cleaning moving floor.

Uppfinnaren.

Tommy Lindvall har de senaste 20 åren utvecklat konceptet om självrengörande golv och dess tillhörande maskiner. Utmaningen började 1995 med att utveckla självrengörande golv till grisar. Vet du hur svårt det kan vara att hitta ett material som grisar inte äter?
"Jag har tagit hand om djur hela mitt liv. Behovet av en ökad hygien och att mekanisera rengöringsmomenten är självklart för mig" 
- Tommy Lindvall

Inspiration Från Naturen

Ett TV-program på National Geographics blev startskottet till utvecklingen av självrengörande golv. Reportern förklarade att gnuer på savannen färdas över stora områden och därför inte blir sjuka, trots att tusentals djur lever i samma flock. Beta, gödsla, vandra vidare. Beta, gödsla, vandra vidare. Tommy insåg vad dagens djurstallar saknade – rörelse! Kan inte djuren förflytta sig från sin gödsel måste golvet flytta sig under djuren.

En ny Industristandard

Världens djurhållning behöver utökas men på samma gång minska sin miljöpåverkan. Den kanske allra viktigaste frågan är att minska antibiotikaanvändningen till djur.

Minskad antibiotikaanvändning

85% sänkt ammoniakavgång

Ökad lönsamhet

Vi ändrar strukturen på vilket sätt stallar byggs och kommer att vara med i förändringen av det moderna lantbruket. Moving Floor är den viktiga sista hörnstenen för en komplett modern lagård.

Utmärkelser

SKAPA prize
SKAPA-priset tilldelat vid flera tillfällen
Nordea's award "Social Impact Award" during Techarenan
Nordea's utmärkelse "Social Impact Award" Techarenan 2018
Silver medal in Nordic Cleantech Open
Silvermedalj Nordic Cleantech Open 2019
Scholarship from CleanTech Hub Shanghai
Stipendium från CleanTech Hub Shanghai 2018-2020
Swedish Women Entrepreneurs of the Year
Årets kvinnliga företagare 2020
IVA's honorary nomination in Smart Industry
IVA's hedersnominering inom Smart Industri 2020
Winner Business Challenge
Vinnare - Business Challenge 2022
Winner of The Next Awards
Vinnare - The Next Awards 2022 inom kategorin Transformation

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

graduation-hatcameramap-markerpie-chartrocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram