KONTAKT
KONTAKT

april 4, 2023


"Inget annat system fungerar så här bra"

campeau rund

Familjen Campeau är en kanadensisk familj som bedrivit mjölkproduktion i generationer. De har alltid haft ett starkt engagemang för att ge sina kalvar den bästa möjliga skötseln. De började använda Moving Floor Groupbox för sina kalvar 2017 och har sett en betydande skillnad i kalvhälsa. "Vi hade problem med kalvhälsa före med en hög dödlighet. Nu ser jag en betydande förändring", säger Cédric Campeau.

Campeaufamiljen upplever att sedan de började använda Moving Floor Groupbox har deras kalvar varit friskare och produktivare. "Vårt mål har varit att fördubbla födelsevikten på 60 dagar, vilket var ett svårt mål att nå större delen av året innan vi fick automatisk rengöring. Nu är målet lätt att nå", fortsätter Cédric.

Utöver att förbättra kalvhälsa, har Moving Floor Groupbox också andra fördelar. Det minskar arbetskraften och kostnaderna för strö, eftersom systemet är helt automatiskt. Detta har gett dem möjlighet att använda sin tid och sina resurser i andra delar av gården.

"Vi ger kalvarna råmjölk individuellt och sedan på dag fem i livet flyttar vi dem till Moving Floor. De stannar där tills avvänjning. Utfodring görs i milk bars. Vi märker att kalvarna är mindre nervösa när de är i en grupp. När kalvarna blir äldre och flyttas till större grupper ser vi att de lättare kan anpassa sig. När vi tidigare flyttade kalvar från individuella boxar till stora grupper stressade detta ofta upp kalvarna och gjorde så att de åt mindre i några dagar. Det var en mer krävande övergång."

Dessutom är Moving Floor Groupbox också ett miljövänligt system som minskar ammoniakemissioner och sänker den totala CO2-ekvivalenta fotavtrycket.

Slutligen är Moving Floor Groupbox ett innovativt system som kan förbättra kalvhälsa och öka effektiviteten på en mjölkgård. Med Campeaufamiljen som exempel är det uppenbart att detta system kan revolutionera hela mjölkindustrin. Det minskar arbetskraften och kostnaderna för strö samtidigt som det förbättrar kalvens välbefinnande. Om du jobbar inom mjölkproduktionen skulle det vara klokt att överväga Moving Floor på din gård.

Vad skulle du säga till någon som överväger automatisk rengöring?

"Inget annat system fungerar så bra!", avslutar Cédric.

Keep up to date

You can always read the latest news about Moving Floor on our news page where we collect external articles and our own blog posts. Do not forget to follow us on Social Media!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram